O Oriflame

Společnost Oriflame patří v současnosti mezi nejrychleji rostoucí kosmetické společnosti přímého prodeje na světě. Oriflame nabízí silnou obchodní příležitost všem, kteří si chtějí již od prvního dne začít vydělávat a zároveň pracovat na naplnění svých osobních snů a cílů prostřednictvím jedinečného obchodního konceptu – Vydělejte si dnes a zítra si splňte své sny.

Oriflame byla založena v roce 1967. Její přírodní výrobky nabízí prodejní tým tvořený zhruba 2,9 miliony nezávislých kosmetických poradců, kteří celosvětově vytvářejí roční prodej přesahující zhruba 1,3 miliardy eur.

Oriflame je zastoupena v 61 zemích světa.

Oriflame Česká republika

V České republice začala firma Oriflame působit již v roce 1990. Ode dne vzniku se postupně připojilo více než 90 000 nezávislých kosmetických poradců z celé země a stále se rozrůstá. V roce 2008 Oriflame ČR navýšila obrat na 1 miliardu korun a v letošním roce pokračuje v dvouciferném nárůstu prodejů.

Z průzkumů Oriflame vyplývá:

  • zhruba 40 % poradců jednoduše využívá možnosti nákupu se slevou pro sebe a svou rodinu
  • zhruba 40 % poradců prodává kosmetiku dále, v průměru mají 6 až 10 zákazníků
  • zhruba 20 % se stává lídry – manažery a direktory.

Jak funguje Oriflame?

Základním principem Oriflame je osobní prodej vlastní přírodní kosmetiky. Produkty se mezi koncové spotřebitele dostávají prostřednictvím kosmetických poradců. Prodej je založen na osobních vztazích a odborném poradenství. Je tomu tak od prvopočátku firmy od roku 1967.

Co to je Etický kodex Oriflame?

Zjednodušeně jde o soubor zásad a pravidel, kterými se společensky a ekologicky odpovědná společnost řídí.

  • Výrobky balíme do recyklovatelných obalů
  • Produkty zásadně netestujeme na zvířatech
  • Při výrobě nezaměstnáváme děti

Podporujeme charitativní aktivity – v ČR spolupracujeme s Nadací Terezy Maxové dětem, která pomáhá dětem bez rodin

Jak je to s případy vadných výrobků a jejich stažením z trhu?

Nejsou známy případy, kdy by byl produkt Oriflame stažen pro svoji vadnost z trhu, a to proto, že veškeré produkty jsou před uvedením do oběhu důkladně testovány ve vědeckém a výzkumném centru v Dublinu a následně certifikovány. Vedle interní certifikace, která je v mnoha ohledech ještě přísnější než evropské a mezinárodní normy, splňují produkty požadavky v souladu s mezinárodními předpisy týkajícími se surovin a postupů kvalitní výroby a řídí se podle příslušných nařízení – Direktivy EU o kosmetice 76/768/EEC a pro trh americký nařízením FDA.
Oriflame je členem Asociace přímého prodeje ČR, což mimo jiné znamená možnost zakoupený produkt jednoduše vrátit, v případě že by některé spotřebitelce konkrétní produkt nevyhovoval.

Jaké jsou finanční výsledky Oriflame?

Obrat společnosti v loňském roce činil 997 mil. Kč bez DPH.

Co má Oriflame společného s pyramidovou strukturou, kterou známe z případů velkých podvodů a zpronevěry peněz?

Oriflame je založen na přímém osobním prodeji kosmetiky. Od kosmetické poradkyně se produkty s jejím poradenstvím dostávají k zákaznici, koncové spotřebitelce. Při registraci kosmetických poradkyň není požadován žádný velký finanční obnos (99 Kč, bez registračního poplatku v obdobích tzv. registračních kampaní), kosmetické poradkyně se neupisují k žádným obratům (samy si svobodně a flexibilně volí, kolik budou prodávat, objednávat…), takže s pyramidou nemáme společného nic.

Jak jsou odměňovány kosmetické poradkyně Oriflame?

Kosmetické poradkyně Oriflame pomáhají zákaznicím vybrat, doporučují a prodávají přírodní kosmetiku způsobem, který odpovídá našemu etickému kodexu. Kosmetická poradkyně získává 30% okamžitý zisk, který je tvořen rozdílem mezi katalogovou a nákupní cenou.

Může se stát kosmetickým poradcem každý? Nedochází pak ke zneužití jména Oriflame?

Kosmetickou poradkyní se může opravdu stát každý člověk starší 15 let, který se rozhodne při vstupu dodržovat etický kodex. Ojediněle jsme se setkali se zneužitím jména Oriflame porušováním tohoto kodexu. V takovém případě rozváže společnost s kosmetickou poradkyní vztah. Kontrolním mechanismem je tu například Zákaznická linka Oriflame.

Stále roste počet vašich poradkyň. Čím si to vysvětlujete?

Práce poradkyně má řadu přitažlivých aspektů: Je to práce s kvalitní kosmetikou, rozvíjí sociální kontakty s okolím, práci je možné dělat z domova a svobodně se rozhodnout, jak moc se budu angažovat. V podstatě se jedná o druh soukromého podnikání s minimálním vstupním kapitálem. Nikoho také nenutíme budovat naši obchodní síť. Řada poradkyň se spokojí pouze s nákupem se slevou pro sebe a svou rodinu nebo prodejem našich výrobků svým nejbližším přátelům.

Etický kodex Oriflame

PODNIKAT ČESTNĚ, ETICKY A TRANSPARENTNĚ‘
(PROVOZNÍ PRINCIPY FIRMY)

Firma Oriflame Cosmetics má silné etické cítění, které je zřetelné ve všech stránkách naší činnosti a projevuje se zejména následujícími způsoby:
Výroba je sledována a kontrolována v souladu s Postupy výroby kvalitní kosmetiky (cGMP) a v souladu s Kodexem dodavatelských praktik firmy Oriflame Cosmetics, které zajišťují vysokou kvalitu výrobků
Se všemi dodavateli jsme si vypěstovali otevřené a slušné vztahy, které zajišťují, aby veškeré speciální technologie a vyvinuté výrobky zůstaly důvěrné.
Zavazujeme se obchodovat takovým způsobem, který bude respektovat naše životní prostředí. Od všech našich dodavatelů očekáváme, že budou vystupovat zodpovědně s ohledem na ochranu a zachování životního prostředí, a budou realizovat řádné ekologické kontroly a dodržovat národní a místní předpisy.
Bereme v úvahu etnické a náboženské víry lidí v zemích, ve kterých naše společnost obchoduje.
Zaručujeme, že dodržujeme místní a národní předpisy týkající se požadavků na zdraví a bezpečnost na pracovišti, minimální mzdy a délku pracovní doby. Dále pak očekáváme od našich dodavatelů, že pracují eticky s ohledem na mladé a bezbranné lidi, kteří jsou součástí jejich pracovní síly. Naše společnost má zájem na prospěchu dětí a je zakládajícím členem Světové nadace pro dětství.
Neprovádíme testy našich výrobků nebo přísad na zvířatech a nepoužíváme žádné přísady pocházející z mrtvých zvířat nebo které byly získávány ze zvířat přičemž by jim byla způsobena újma.
Provádíme bezpečné a efektivní testování pod dohledem kvalifikovaného lékařského personálu na plnoletých a zdravých dobrovolnících (starší 18 let)
Sledujeme místní a mezinárodní předpisy a zajišťujeme, abychom dodávali našim zákazníkům bezpečné a účinné produkty, které odpovídají daným zákonům

Pospolitost, odhodlání a nadšení

Pospolitost, odhodlání a nadšení jsou tři základní hodnoty Oriflame. Jsou to hodnoty, kterým důvěřujeme, stejně jako tomu, že můžeme být úspěšní ve vysoce konkurenčním prostředí obchodu a zároveň pomáhat udělat ze světa lepší místo k životu.

Pospolitost

Lidé, kteří pracují jako tým a sdílejí stejné cíle, dosahují lepších výsledků. Vzájemně se motivují a vědí, že táhnout za jeden provaz je mnohem lepší, než se protloukat sám.

Odhodlání

Lidé s odhodláním věci zvládnout mají postoj vítěze a nikdy se nevzdávají. Jsou rozhodnutí udělat vše, co je potřeba, aby věc dotáhli k úspěšnému konci.

Nadšení

Lidé plní nadšení mají sílu měnit svět. Věří v to, co dělají, a dělají to s láskou. Hluboko v duši jsou přesvědčení, že jejich činy mohou něco změnit.