2. Časté dotazy kosmetických poradců

21.01.2014 17:09

Jak ušetřit za POŠTOVNÉ a BALNÉ ?

Pokud si necháte zboží zasílat domů (nebo na pracoviště) poštou nebo kurýrem, platíte poplatek za doručení 70 Kč.

Poštovné 70 Kč za doručení každé objednávky neplatíte v těchto případech:
1) splněním hranice 100 BO (cca 1500 Kč, jednou nebo více objednávkami v daném katalogu), nebo
2) objednáním kódu 619999.
3) objednáním výrobků pouze z ADA
+ nově také pokud se Vám podaří plnit podmínky programu Úspěšný start
Poplatek 70 Kč není účtován při nákupu SADY VÝROBKŮ BEZ POPLATKU ZA DORUČENÍ - sada se v  každém katalogu mění, objednací kód je vždy 619999.

Balné (poplatek za zpracování objednávky) 35 Kč neplatíte v těchto případech:
1) od splnění hranice 100 BO (cca 1500 Kč, jednou nebo více objednávkami v daném katalogu), nebo
2) objednáním kódu 618888.
3) objednáním výrobků pouze z ADA
+ nově také pokud se Vám podaří plnit podmínky programu Úspěšný start
Poplatek 35 Kč není účtován při nákupu VÝROBKU NEPLATÍM BALNÉ - ten se v každém katalogu mění, objednací kód je vždy 618888.

Bližší informace>>

Co je ADO ?

ADO je automatická doplňková objednávka.

Do tzv. ADA spadají nedodané položky, které jsou v tištěném ceníku pro poradce označeny symbolem "A".
Pokud je u výrobku v ceníku tato značka, automaticky se doplní do vaší další objednávky, jakmile bude opět skladem, za stejnou cenu (tj. za jakou byl objednán), tedy sníženou nebo zdarma (dárky).
Položky, které do ADA nespadají se musí v případě zájmu znovu objednat.

Výrobky v ADO zůstávají po dobu platnosti tří katalogových období. Pro zachování ADO je však potřeba podat objednávku vždy v platném katalogu.

Jak REKLAMOVAT ?

Nově můžete reklamaci podávat on-line po přihlášení do sekce pro poradce na www.oriflame.cz (Rychlé odkazy - Prodejní pomůcky - Reklamace).

Co můžete reklamovat

- vadný výrobek: změnu konzistence, barvy nebo vůně, poškození obalu či jeho funkčních částí
- záměnu objednaného výrobku za jiný
- dodávku většího množství výrobků, než bylo fakturováno
- nedodání fakturovaného zboží
- dodání zboží, které jste si neobjednali

Obecná ustanovení

 • Veškeré reklamace uplatňované kosmetickým poradcem v Centru Oriflame, poštou, telefonicky nebo e-mailem vyřizuje reklamační oddělení, V Olšinách 82/16, Praha 10, 100 00. Reklamaci musí poradce vyřizovat sám, nikoli prostřednictvím zákazníka, jiného poradce, člena rodiny apod.
 • Reklamace je také možné vyřídit v Hlavních Centrech Oriflame a Centrech Oriflame, a to pro objednávky pořízené v těchto centrech. Pro telefonické reklamace je vyhrazeno telefonní číslo 271 024 111 a 271 024 222.
 • Před uplatněním reklamace je třeba překontrolovat, zda jste správně vyplnili objednávku. Omylem objednané výrobky nebudou jako reklamace uznány.
 • Firma si vyhrazuje právo posuzovat jednotlivé reklamace individuálně a rozhodovat, zda reklamace bude uznána. Nelze reklamovat výrobky neúměrně opotřebované používáním.
 • Částku na faktuře je vždy nutné uhradit v plné výši! Poradce si sám neodečítá žádnou částku od částky uvedené na faktuře, pokud to není potvrzeno vedoucím Centra na reklamačním protokolu.

Časový termín pro uplatnění reklamace u omylu v počtu kusů či při záměně zboží

 • U zásilek zasílaných poštou a do Studií je nutno reklamaci odeslat do týdne od dodání zásilky a připojit kopii faktury s ověřením naší výstupní kontroly o teoretické a skutečné hmotnosti nabaleného zboží.
 • U zásilek dodávaných do Center Oriflame a v Hlavních Centrech Oriflame je nutno reklamaci uplatnit v momentě převzetí zboží prostřednictvím reklamačního protokolu. Na pozdější reklamace v počtu kusů či záměně výrobků nebude brán zřetel.
 • Převzetí zboží v Hlavním centru Oriflame
  Poradce ihned po převzetí zboží překontroluje, zda mu bylo doručeno dle jeho objednávky. Pokud se tak nestalo, v Hlavním centru Oriflame je možné reklamaci uplatnit ihned u pracovníka výdeje.
  V Centru Oriflame si může poradce vyzvednout reklamační protokol, kde vypíše zjištěnou závadu. Pracovník Oriflame potom závadu posoudí a okamžitě vyhodnotí. Oprávněné reklamace budou vyřízeny výměnou výrobku nebo zaúčtováním jeho hodnoty jako předplatné na další fakturu.
 • Zboží dodané poštovní zásilkou :  Po obdržení zásilky poštou a zjištění, že zásilka nebyla úplná nebo že došlo k záměně, popřípadě k poškození zboží bez zavinění pošty, je nutné zaslat poškozené výrobky či výrobky dodané navíc spolu s průvodním dopisem na adresu ESA logistika – Oriflame, Dubská 846, 272 01 Kladno. V průvodním dopisu je třeba uvést členské číslo, číslo faktury (nejlépe poslat kopii) a šifru skladníka, která je uvedena na faktuře vedle sekce, kde chyba vznikla, skutečnou a teoretickou váhu zásilky, kterou uvádíme na štítku s adresou. Pokud došlo k poškození balíku během přepravy poštou, pak v žádném případě poškozený balík od poštovního doručovatele nepřebírejte! Zásilka bude vrácena odesilateli. Nikdy nezasílejte spolu s reklamací ještě další písemnosti, např. novou objednávku či doklad o zaplacení.

Telefonické a e-mailové reklamace

Tohoto způsobu využijete především, když neobdržíte objednanou zásilku nebo vám bylo vyfakturováno zboží, které v zásilce nebylo – platí pouze u zásilek dodaných poštou nebo do Studia nezávislého kosmetického poradce (jinak viz reklamace v HC nebo Centrech). Telefon 271 024 111 a 271 024 222, e-mail: reklamace@oriflame.cz.

Související : 

Garance a reklamace výrobků
Reklamační formulář

Rozesílání KATALOGŮ firmou

Každý aktivní kosmetický poradce obdrží zdarma sadu tiskovin na následující katalogové období. Pro účely distribuce sady tiskovin je za aktivního poradce považován ten, který objednal v aktuálním období, nebo podal alespoň jednu osobní objednávku v jednom z předchozích třech uzavřených katalogových obdobích.

Pokud podáte objednávku, společně s výrobky obdržíte zároveň sadu tiskovin na následující katalogové období: Katalog, Ceník a Univerzální objednávkový formulář.Tedy vše s předstihem. Máte tak možnost si prostudovat obsah následujícího katalogu, včetně všech mimořádných nabídek.
Pokud v období platnosti aktuálního katalogu nepodáte objednávku, obdržíte zásilku se sadou tiskovin následujícího katalogu až v prvních dnech platnosti tohoto katalogu.

Jednotlivé tiskoviny jsou také v prodeji, a to s předstihem od začátku platnosti předchozího katalogu.

Neaktivní kosmetičtí poradci sadu tiskovin zdarma nedostávají, ale mohou si jednotlivé tiskoviny zakoupit. Kódy pro objednání katalogů naleznete v tištěném ceníku pro poradce nebo v časopise Business & Beauty.  Kódy také naleznete na www.oriflame.cz po přihlášení do sekce pro poradce - do vyhledávacího políčka (vpravo nahoře) zadejte výraz "katalog".

Oriflame několikrát za rok zasílá katalog a ceník neaktivním kosmetickým poradcům, kteří podali od data své registrace v Oriflame alespoň 2 objednávky.

Kde najdete Centra Oriflame a Studia nezávislých kosmetických poradců v ČR ?

Seznam Center Oriflame a Studií kosmetických poradců v ČR, kde si můžete osobně vyzvednout objednávky naleznete zde: https://mapa.oriflame-prace.cz/index.php

Jaké dárky můžete získat ?

Jako nově registrovaný poradce se můžete účastnit programu "Úspěšný start"

Všichni kosmetičtí poradci se mohou účastnit programu "TOP KLUB"
Podrobné informace naleznete vždy v Ceníku pro poradce nebo v časopise
Business & Beauty  nebo na www.oriflame.cz po přihlášení do sekce pro poradce: Aktuality - Kampaně a programy.

Co je OBNOVOVACÍ POPLATEK ?

Obnovovací poplatek ZRUŠEN

Členství kosmetického poradce

Členství kosmetického poradce, který nepodal žádnou objednávku za posledních 12 měsíců, je automaticky ukončeno na konci katalogového období, v jehož průběhu uplynulo 12 měsíců od poslední objednávky. Žádost o registraci a opětovné členství v Oriflame lze obnovit po uplynutí 6 měsíců od data ukončení členství (dle Etického kodexu, odstavec Členství, článek 8).

Objednáváte on-line a nevíte, zda se Vám podařilo odeslat objednávku ?

Historii objednávek naleznete po přihlášení do sekce pro poradce na www.oriflame.cz : Rychlé odkazy - Prodejní pomůcky - Finance, faktury. Zobrazí se Vám pouze nezaplacené faktury, pokud chcete všechny, kliknete na tlačítko "Všechny". Po kliknutí na číslo faktury se Vám zobrazí podrobnosti o objednávce.

Kde najdu následující on-line katalog?

V on-line formě po přihlášení se do sekce pro kosmetické poradce – kliknout na aktuální on-line katalog – vpravo dole pod on-line katalogem kliknout na odkaz “prohlédněte si následující katalog“
V PDF formě – v sekci pro kosmetické poradce – Aktuality – Tiskoviny ke stažení

Kde najdu historii objednávek/faktur?

V sekci pro kosmetické poradce: Rychlé odkazy - Prodejní pomůcky - Finance - faktury

Kde najdu report chybějících výrobků?

V sekci pro kosmetické poradce: Rychlé odkazy – Prodejní pomůcky – Chybějící výrobky - zadáte si místo odměru a kliknete na zobrazit report

Kde najdu tiskoviny k aktuálnímu a následujícímu katalogu?

V sekci pro kosmetické poradce: Aktuality – Tiskoviny ke stažení.

Od kolika hodin je možné 1. den katalogu podat on-line objednávku?

První den katalogu je možné podat online objednávku od 2.30 ráno.

Do kolika hodin je možné podat on-line objednávku poslední den katalogu?

Poslední den katalogu je možné podat on-line objednávku do 23.00 hodin.

Proč mi nejde odeslat on-line objednávka?

Zkontrolujte prosím, zda nemáte 2 otevřené faktury ve splatnosti. Pokud ano, pak je nutné alespoň 1 fakturu uhradit či využít platbu kartou. Pokud není nastaven kredit , zkontrolovat správně zadaný způsob dodání.

Jak si změním adresu, nebo telefon v osobních údajích?

V sekci pro kosmetické poradce:  Osobní údaje – Adresy – Přidat adresu - Uložit
V sekci pro kosmetické poradce:  Osobní údaje - Telefony - přidat telefon – Uložit

Jsem kosmetickým poradcem Oriflame, ale nevím jaké je moje přihlašovací heslo.

Vaše heslo pro první vstup do systému je nastaveno jako datum vašeho narození ve formátu ddmmrrrr (např. 9.5.1945 - heslo 09051945). Po prvním přihlášení si můžete heslo libovolně změnit (můžete použít libovolný počet písmen nebo číslic).

Informace pro registrované poradce

02.12.2014 10:38
Neplaťte poštovné a balné Zakupte si výrobky uvedené pod speciálními kódy (619999 a 618888) a ušetříte. Objednávejte v případě, že vaše objednávka (nebo objednávky) za daný katalog nedosáhnou hranice pro neplacení poplatků (t.j. 100 bodů). Poštovné a balné nově neplatí také nováčci, kteří plní...
21.01.2014 17:37
Příběhy se povídají, příběhy se píší, příběhy se žijí a příběhy se předávají dál. Ne o všech se ale dá říci, že jsou zároveň skutečné, hluboce lidské, inspirující, motivující, hladící i povznášející.Nám se podařilo najít ve firmě Oriflame stovky takových příběhů, některé z nich jsme sesbírali....
21.01.2014 17:09
Jak ušetřit za POŠTOVNÉ a BALNÉ ? Pokud si necháte zboží zasílat domů (nebo na pracoviště) poštou nebo kurýrem, platíte poplatek za doručení 70 Kč. Poštovné 70 Kč za doručení každé objednávky neplatíte v těchto případech: 1) splněním hranice 100 BO (cca 1500 Kč, jednou nebo více objednávkami v...
21.01.2014 17:07
Nejčastější otázky: Jakým způsobem mohu získat své první pracovní tiskoviny? S vaší první objednávkou po registraci získáte sadu základních pracovních tiskovin jako je katalog, ceník, Business & Beauty, katalog Wellness a brožura seminářů. S každou první objednávkou v daném katalogovém období...
21.01.2014 00:00
Garance – Záruka nejvyšší kvality Oriflame nabízí jedinečnou 100% záruku nejvyšší kvality, zákazník může výrobek vrátit do 30 dnů bez udání důvodu. Garance se vztahuje: - na výrobky uvedené v katalogu. Garance se nevztahuje: - na výrobky, které jsou dávány jako dárky zdarma. - na tiskoviny. - na...